Vi kan nå levere pulsmålar som kan koplast til HAN-porten på målaren din. Via pulsmålaren kan du i App'n sjå sanntidsforbruket i anlegget ditt. Pulsmålaren kostar kr. 695,00 og vidare kr. 19,00 pr.mnd. HAN-porten på målaren er vanlegvis ikkje opna, så hugs å be netteigar om å opne denne. Du kan bestille pulsmålar vi email til kunde@vtk.no og vi sender den i posten til deg.