I den samanheng ynskjer me di tilbakemelding på kva du er nøgd med og kva du er mindre nøgd med. 

Undersøkinga vil normalt ta mellom 3-5 minutt. Me håpar du tek deg tid til å svare på spørsmåla som følgjer, om du gjer det er du med i trekkinga av:

1. premie: Ipad
2. premie: straum for kr 1000,-
3. premie: straum for kr 500,-

Les spørsmåla nøye før du svarar og kryss berre av for eit svaralternativ på kvart spørsmål. Det finst ikkje fasitsvar på nokon av spørsmåla, det er di oppfatning me er ute etter.

Bli med😀!.