Vest-Telemark Kraftlag - Din lokale kraftleverandør!

Med gratis app og ei av dei rimlegaste kraftavtalene i Noreg er me eit godt alternativ for deg. Me har eit likt produkt for alle: hus, hytte eller næring, spotpris pluss eit påslag på 3,75 øre/kWh (inkl. mva.). Ingen bindingstid, fastbeløp, fakturagebyr eller andre skjulte påslag.

Avblomstra hestehov