Selskapet har 3 tilsette (2,4 årsverk) og kjøper i tillegg tenester frå morselskapet, frå nettselskapet (bygging og drift av fiber) og eksternt.

Selskapet administrerer Skafså Kraftverk ANS saman med investeringane våre i deleide kraftverk.

I 2022 vedtok styret å utvide ativiteten innom kraftproduksjon til også å omfatte ny fornybar (sol og vind) som eit nytt satningsområde.