Me leverar pulsmålar som kan koplast til HAN-porten på målaren din. Via pulsmålaren kan du i App'n sjå sanntidsforbruket i anlegget ditt.