Regjeringen gjer nå endringar i fastprisregimet for næringslivet. Vi avventar detaljar før vi kjem ut med meir konkret info. Inntil ny forskrift er klar blir gjeldande forskrift lagt til grunn for fastpriskontrakter.

Prisen er 79 øre/kWh for flat fordeling pr. mnd. og 85 øre/kWh der månadsvolumet blir fordelt i høve til normal forbrukprofil. (PDF, 113KB) I tillegg kjem kr. 99 pr. mnd i fastbeløp. Alle prisar er ekskl. mva. Les meir her (PDF, 235KB).


Du kan samanlikne straumavtaler på www.strompris.no

Standard kraftleveringsavtale, Forbrukertilsynet