Gjeld for kundar med kontrakt på målepunkt som ligg i Tokke kommune.

  • Vår spotpris er referert Nordpool spotpris i prisområde målepunktet høyrer til.
  • Vi brukar kundens faktiske profil for kundar med timesmåling
  • Påslag på 3,75 øre/kwh inkl.mva (3,0 øre netto) med pristak på 52,50 øre/kWh
  • Ingen fastbeløp, fakturagebyr eller andre skjulte påslag

Vilkår om påslag er garantert i 1 månad frå inngåing av avtala.