På overskotskraft du leverar til oss får du spotpris referert Nordpool spotpris i prisområdet anlegget høyrer til.

På kraft du kjøper frå oss gjeld fylgjande vilkår:

  • Vår spotpris er referert Nordpool spotpris i prisområde anlegget høyrer til.
  • Vi brukar kundens faktiske profil for kundar med timesmåling
  • Påslag på 3,75 øre/kwh inkl.mva (3,0 øre netto)
  • Ingen fastbeløp, fakturagebyr eller andre skjulte påslag

Vilkår om påslag er garantert i 12 månad frå inngåing av avtala.