Spotprisen vert fastsett for kvar time i døgnet av den nordiske kraftbørsen Nordpool. Det er tilbud og etterspørsel i kraftmarknaden som styrer spotprisen.

Vi avreknar etter fylgjande modell:

  • Vår spotpris er referert Nordpool spotpris i prisområde målepunktet høyrer til.
  • Vi brukar kundens faktiske profil for kundar med timesmåling
  • Påslag på 3,75 øre/kwh inkl.mva (3,0 øre netto).
  • Ingen fastbeløp, fakturagebyr eller andre skjulte påslag

Vilkår om påslag er garantert i 12 månadar frå inngåing av avtala.

Bestill kraft