Me har pr. i dag bare avtale om gjennomfakturering (felles faktura for kraft og nettleige) med netteigar Telemark Nett.