Kundar hjå netteigar som har avtale om gjennomfakturering (felles faktura for kraft og nettleige) får faktura frå kraftleverandør på både kraft og nettleige.