Nettleige er det du betalar for å få overført straumen til huset ditt. Den skal også dekke drift og vedlikehald av straumnettet og straummålaren, samt offentlege avgifter. Nettselskapa har monopol innanfor sitt geografiske område.