For å få opna HAN-porten på straummålaren din må du ta kontakt med netteigaren din. Netteigar har ansvar for målaren din.