Fakturaen på kraft varierar gjennom året, og det kan vera mange grunnar til kvifor beløpet endrar seg. Når temperaturen synk vil som oftast både forbruk og kraftpris auke.