Viss du har ein automatisk straummålar (AMS) vil denne lese av forbruket time for time. Ved å logge inn på Min side kan du finne timeverdiane dine for den perioden du ynskjer.