Viss du har kraftavtale hjå oss og skal flytte så må du sei opp kraftavtala på adressa du flyt frå. Me kan sjølvsagt også levere kraft til den nye adressa di om du ynskjer det. Meld flytting her.