Hovudregelen er at alle kundar får faktura kvar månad, og forfalltida er 21 dagar.