Korleis brukar eg Vest-Telemark Kraftlag Puls?

Vest-Telemark Kraftlag Puls gjev det automatisk beskjed når du brukar så mykje straum samtidig at du risikerar dyrare nettleige. Du kan også sjekke kor mykje straum dei ulike eletriske apparata brukar - så veit du kva som er straumtjuvane hjå deg.

Det er lurt å fordele strumforbruket til dei billigaste timane. Me anbefalar likevel at du ikkje brukar elektriske apparat som kan vera brannfarlege når du søv - som td. vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel. Under "spotpris" i appen får du full oversikt på straumprisen dei neste fem dagane.

Oversikt på prisar over dei ulike kapasitetsledda finn du hjå netteigaren din.

app