Vi ynskjer at alle skal ha ei fin oppleving i vinterfjellet. Ver difor særskild merksam på regulerte vatn med usikker is. Vi oppmodar alle til å fylgje oppkøyrde merka løyper, og ta omsyn til varselskilt og sperringar.  

Varsom.no finn du oppdatert informasjon om isforhold i Noreg.